اخبار اجتماعی » سید جواد حسینی؛ سرپرست آموزش‌وپرورش را بهتر بشناسیم